Jump to content
Hospitality Community

Chỉ số hôm nay : chỉ số dành cho bộ phận Spa


BAL

Recommended Posts

Trong khách sạn thì Spa cũng là bộ phận làm ra doanh thu chiếm tỉ trọng khá lớn xếp sau doanh thu Phòng và FB . Hôm nay, chúng ta sẽ đi tìm hiểu các chỉ số phân tích của bộ phận Spa gồm những gì nhé

DOANH THU VÀ CHI PHÍ SPA SO VỚI DIỆN TÍCH KHU VỰC SPA

Do đặc thù nguồn hình thành nên doanh thu Spa bao gồm cả dịch vụ và bán lẻ, nên doanh thu và chi phí đi kèm thường được đo lường dựa trên diện tích khu vực spa như diện tích phòng treatment, diện tích salon làm tóc, diện tích bán lẻ, fitness center/studio, các phòng sauna,pool, stream. Chỉ số này cho biết : trên 1m2 diện tích chiếm bao nhiêu chi phí hoặc tạo ra bao nhiêu đồng doanh thu Spa cho khách sạn

                                                                                                                 Spa Revenue (Expenses)

                                      Spa revenue (expenses)    =     image.png.cf8bb3269a2578eaa54b42a0dbb4c300.png

                                        Per Square Foot/meter                                   Square Foot/meter Used

DOANH THU VÀ CHI PHÍ TREATMENT SO VỚI SỐ PHÒNG TREATMENT SỬ DỤNG

Chỉ tiêu cho phép đo lường hiệu quả hoạt động và doanh thu làm ra/Chi phí tiêu tốn của bình quân 1 phòng treatment là bao nhiêu

 

                                                                                                                 Treatment Revenue (Expenses)

                                      Treatment revenue (expenses)    =     image.png.cf8bb3269a2578eaa54b42a0dbb4c300.png

                                        Per Treatment Room                                       Number of Treatment Rooms

DOANH THU VÀ CHI PHÍ SALON SO VỚI KHU VỰC SALON SỬ DỤNG

Tương tự như chỉ tiêu trên treatment rooms thì khu vực salon cũng sẽ được đo lường hiệu quả hoạt động và doanh thu làm ra/Chi phí tiêu tốn của bình quân 1 phòng/khu vực salon là bao nhiêu

                                                                                                               Salon Revenue (Expenses)

                                      Salon revenue (expenses)    =     image.png.cf8bb3269a2578eaa54b42a0dbb4c300.png

                                        Per Treatment Room                                       Number of Salon Stations

 

DOANH THU VÀ CHI PHÍ TREATMENT SO VỚI TREATMENT SỬ DỤNG

Ngoài việc so sánh với số phòng treatment thì doanh thu và chi phí treatment cũng được so sánh với số bài treatment mà bộ phận thực hiện trong tháng theo đó cho biết bình quân 1 bài treatment sẽ đem lại bao nhiêu đồng doanh thu và tiêu tốn bao nhiêu đồng chi phí.

                                                                                                               Treatment Revenue (Expenses)

                                      Treatment revenue (expenses)    =     image.png.cf8bb3269a2578eaa54b42a0dbb4c300.png

                                        Per Treatment                                                Number of Treatments

TỶ LỆ % DOANH THU VÀ CHI PHÍ TREATMENT SO VỚI DOANH THU BỘ PHẬN

Chỉ tiêu này đo lường sự đóng góp doanh thu và chi phí của treatment so với các loại hình doanh thu khác trong bộ phận là bao nhiêu, tính ra được tỉ trọng này cho phép nhà quản trị đưa ra được các quyết sách phù hợp như tạo các gói package massage/treatment với salon...

                                                                                                               Treatment Revenue (Expenses)

                                      Treatment revenue (expenses) as    =     image.png.cf8bb3269a2578eaa54b42a0dbb4c300.png x 100%

                                        Percentage of Department Revenue            Department Revenue

DOANH THU SPA TRÊN MỘT PHÒNG CÓ KHÁCH

Để đo lường được có bao nhiêu phòng có khách trong khách sạn sẽ sử dụng spa và bình quân doanh thu mà họ sử dụng là bao nhiêu thì chúng ta sử dụng chỉ tiêu này 

                                                                                                                                                   Spa Revenue

                                      Spa revenue Per Room Occupied    =     image.png.cf8bb3269a2578eaa54b42a0dbb4c300.png

                                                                                                                                          Occupied guesrooms

TỶ LỆ % CỦA KHÁCH TRONG KHÁCH SẠN VÀ KHÁCH BÊN NGOÀI SỬ DỤNG

Đối với 1 số khách sạn cho phép khách không lưu trú trong khách sạn sử dụng dịch vụ Spa của khách sạn thì chúng ta có chỉ tiêu đo lường này, để biết được rằng tỷ lệ khách bên trong khách sạn so với bên ngoài khách sạn là bao nhiêu %

                                                                                                                 Number of locals spa guest

                                      Percentage of Local guests    =     image.png.cf8bb3269a2578eaa54b42a0dbb4c300.png x 100%

                                                                                                                 Total Number spa guest

                                                                                                                 Number of locals hotel guest

                                      Percentage of Hotel guests    =     image.png.cf8bb3269a2578eaa54b42a0dbb4c300.png x 100%

                                                                                                                 Total Number spa guest

SỐ BÀI TREATMENT THỰC HIỆN TRÊN MỘT PHÒNG TREATMENT

Chỉ tiêu này đo lường bình quân số bạ treatment thực hiện trên một phòng treatment

                                                                                                                Number of Treatment

                                      Number of Treatment    =     image.png.cf8bb3269a2578eaa54b42a0dbb4c300.png

                                        Per Treatment  Room                             Number of Treatments Rooms

SỐ BÀI TREATMENT THỰC HIỆN TRÊN MỘT GIỜ

Chỉ tiêu này đo lường bình quân 1 bài treatment tiêu tốn bao nhiêu giờ

                                                                                                              Total Treatment

                                      Number of Treatment    =     image.png.cf8bb3269a2578eaa54b42a0dbb4c300.png

                                        Per Hours                                            Total hours of Operation

 

  • Like 1
  • Thanks 1
Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...