Jump to content
Hospitality Community

Chỉ số hôm nay : chỉ số về nhiên liệu (điện, nước, gas..)


BAL

Recommended Posts

Tiếp theo chi phí lương thì chi phí nhiên liệu trong khách sạn cũng là một chi phí chiếm tỷ trọng lớn trong doanh thu và tổng chi phí. Sử dụng các chỉ số tài chính cơ bản giúp cho chủ khách sạn/đơn vị quản lý đo lường cũng như quản lý chi phí sử dụng nhiên liệu. Thông thường, một số property khi xây dựng thì đã lắp đặt các đồng hồ đo từng khu vực, điều này giúp cho việc phân tích thời gian sử dụng, nhu cầu sử dụng và xu hướng sử dụng được thực hiện một cách nhanh chóng và hiệu quả. Các chỉ tiêu này thường được so sánh với nhau qua các kì và theo ngân sách đề ra để có những điều chỉnh phù hợp nhằm tối ưu hóa chi phí và lợi nhuận của khách sạn. Chỉ tiêu này cũng có thể so sánh giữa các property với nhau nhưng cần phải lưu ý về các thiết bị sử dụng, mô hình (hotel/resort) phải tương đồng nếu không sẽ gây ra bất cập. Và dưới đây là các chỉ tiêu

CHỈ TIÊU VỀ ĐIỆN SỬ DỤNG (ELECTRIC CONSUMPTION - KWH) :

 

                                                                                                                  Total Kilowatt Hours

                                      Kwh per Room Available    =     image.png.cf8bb3269a2578eaa54b42a0dbb4c300.png

                                                                                                                   Total Room Available

                                                                                                                    Total Kilowatt Hours

                                      Kwh per Room Occupied    =     image.png.cf8bb3269a2578eaa54b42a0dbb4c300.png

                                                                                                                   Total Room Ocucupied

                                                                                                                     Total Kilowatt Hours

                                      Kwh per Overnight Guest    =     image.png.cf8bb3269a2578eaa54b42a0dbb4c300.png

                                                                                                                   Total Overnight Guests

                                                                                                                      Total Kilowatt Hours

                                      Kwh per Square Foot or Meter    =     image.png.cf8bb3269a2578eaa54b42a0dbb4c300.png

                                                                                                                   Total Square Feet/Meter 

Các chỉ tiêu trên cho biết : sẽ tiêu tốn bao nhiêu Kwh điện cho một phòng sẵn có/phòng có khách/khách ở qua đêm và trên m2 của hotel/Resort. Tùy vào nhu cầu phân tích mà chúng ta sử dụng chỉ tiêu cụ thể (như phân tích điện sử dụng công cộng, điện cho phòng có khách ). 

CHỈ TIÊU VỀ GAS SỬ DỤNG (GAS CONSUMPTION - THERMS) :

 

                                                                                                                     Number of Therms

                                      Therms per Room Available    =     image.png.cf8bb3269a2578eaa54b42a0dbb4c300.png

                                                                                                                   Total Room Available

                                                                                                                     Number of Therms

                                      Therms per Room Occupied    =     image.png.cf8bb3269a2578eaa54b42a0dbb4c300.png

                                                                                                                   Total Room Ocucupied

                                                                                                                     Number of Therms

                                      Therms per Overnight Guest    =     image.png.cf8bb3269a2578eaa54b42a0dbb4c300.png

                                                                                                                   Total Overnight Guests

                                                                                                                      Number of Therms

                                      Therms per Square Foot or Meter    =     image.png.cf8bb3269a2578eaa54b42a0dbb4c300.png

                                                                                                                   Total Square Feet/Meter 

CHỈ TIÊU VỀ NƯỚC SỬ DỤNG (WATER/SEWER CONSUMPTION - LITERS/M3) :

 

                                                                                                                         Number of M3

                                      Liters/M3 per Room Available    =     image.png.cf8bb3269a2578eaa54b42a0dbb4c300.png

                                                                                                                   Total Room Available

                                                                                                                     Number of M3

                                      Liters/M3 per Room Occupied    =     image.png.cf8bb3269a2578eaa54b42a0dbb4c300.png

                                                                                                                   Total Room Ocucupied

                                                                                                                     Number of M3

                                      Liters/M3 per Overnight Guest    =     image.png.cf8bb3269a2578eaa54b42a0dbb4c300.png

                                                                                                                   Total Overnight Guests

                                                                                                                      Number of M3

                                      Liters/M3 per Square Foot or Meter    =     image.png.cf8bb3269a2578eaa54b42a0dbb4c300.png

                                                                                                                   Total Square Feet/Meter

CHỈ TIÊU VỀ STEAM SỬ DỤNG (STEAM CONSUMPTION - MLB/KILOGRAMS) :

 

                                                                                                                       Number of Kilograms

                                      Mlb/Kgs per Room Available    =     image.png.cf8bb3269a2578eaa54b42a0dbb4c300.png

                                                                                                                   Total Room Available

                                                                                                                     Number of Kilograms

                                      Mlb/Kgs per Room Occupied    =     image.png.cf8bb3269a2578eaa54b42a0dbb4c300.png

                                                                                                                   Total Room Ocucupied

                                                                                                                     Number of Kilograms

                                      Mlb/Kgs per Overnight Guest    =     image.png.cf8bb3269a2578eaa54b42a0dbb4c300.png

                                                                                                                   Total Overnight Guests

                                                                                                                     Number of Kilograms

                                     Mlb/Kgs per Square Foot or Meter    =     image.png.cf8bb3269a2578eaa54b42a0dbb4c300.png

                                                                                                                   Total Square Feet/Meter

CHỈ TIÊU VỀ NƯỚC CHO HỆ THỐNG CHILLED SỬ DỤNG (CHILLED CONSUMPTION - TON(METRICTON)) :

                                                                                                                   Ton(Metric Ton)

                                      Ton(Metric Ton) per Room Available    =     image.png.cf8bb3269a2578eaa54b42a0dbb4c300.png

                                                                                                                   Total Room Available

                                                                                                                     Ton(Metric Ton)

                                      Ton(Metric Ton) per Room Occupied    =     image.png.cf8bb3269a2578eaa54b42a0dbb4c300.png

                                                                                                                   Total Room Ocucupied

                                                                                                                    Ton(Metric Ton)

                                     Ton(Metric Ton) per Overnight Guest    =     image.png.cf8bb3269a2578eaa54b42a0dbb4c300.png

                                                                                                                   Total Overnight Guests

CHỈ TIÊU VỀ TỔNG CỘNG ENERGY SỬ DỤNG (TOTAL ENERGY COST-ELECTRICITY,GAS,OIL,STEAM AND OTHER FUELS)

                                                                                                                       Total Energy

                                      Total Energy per Room Available    =     image.png.cf8bb3269a2578eaa54b42a0dbb4c300.png

                                                                                                                   Total Room Available

                                                                                                                     Total Energy

                                      Total Energy per Room Occupied    =     image.png.cf8bb3269a2578eaa54b42a0dbb4c300.png

                                                                                                                   Total Room Ocucupied

                                                                                                                     Total Energy

                                      Total Energy per Overnight Guest    =     image.png.cf8bb3269a2578eaa54b42a0dbb4c300.png

                                                                                                                   Total Overnight Guests

                                                                                                                     Total Energy

                                     Total Energy per Square Foot or Meter    =     image.png.cf8bb3269a2578eaa54b42a0dbb4c300.png

                                                                                                                   Total Square Feet/Meter

CHỈ TIÊU VỀ TỔNG CỘNG UTILITY SỬ DỤNG (TOTAL UTILITY COST-ENERGY, WATER/SEWER AND CHILLED WATER)

 

                                                                                                                       Total Utility

                                      Total Utility per Room Available    =     image.png.cf8bb3269a2578eaa54b42a0dbb4c300.png

                                                                                                                   Total Room Available

                                                                                                                     Total Utility

                                      Total Utility per Room Occupied    =     image.png.cf8bb3269a2578eaa54b42a0dbb4c300.png

                                                                                                                   Total Room Ocucupied

                                                                                                                     Total Utility

                                      Total Utility per Overnight Guest    =     image.png.cf8bb3269a2578eaa54b42a0dbb4c300.png

                                                                                                                   Total Overnight Guests

                                                                                                                     Total Utility

                                     Total Utility per Square Foot or Meter    =     image.png.cf8bb3269a2578eaa54b42a0dbb4c300.png

                                                                                                                   Total Square Feet/Meter

                                                                                                                   Total Utility

                                     Total Utility per Total Operating Revenue   =     image.png.cf8bb3269a2578eaa54b42a0dbb4c300.png

                                                                                                                   Total Operating Revenue

  • Like 1
  • Thanks 1
Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...