Jump to content
Hospitality Community

Ask Me Anything

Member có thể hỏi bất kỳ điều gì ở đây, kỹ thuật, tình yêu cuộc sống...

Câu trả lời tốt nhất sẽ được +thêm CƠM nhằm ghi nhận về sự hỗ trợ của bạn


10 questions in this forum

 1. Offering Youtube & Netflix?

  0 votes
  3 answers
 2. Daily iT checklist.

  0 votes
  0 answers
 3. Password storing?

  0 votes
  4 answers
 4. File excel chấm công của HR lên tới 30MB?

  0 votes
  4 answers
 5. Các ứng dụng In Room Dining/ ChatTool với khách được khách hàng đánh giá như thế nào? Đâu là công cụ hiệu quả nhất cho việc này?

  0 votes
  6 answers
 6. Emulator và Simulator là gì?

  0 votes
  2 answers
 7. Opera-pms Registered Terminal

  0 votes
  3 answers
 8. Phải làm gì khi mailbox 365 bị đầy?

  0 votes
  1 answer
 9. Cách copy email như là file để dán vô folder PC trên Outlook Web

  0 votes
  5 answers
 10. Google Photos ngốn sạch dung lượng Google Drive, phải làm sao?

  0 votes
  6 answers
×
×
 • Create New...